Aftercare

 

Our school provides after-care facilities.  An additional fee is payable for this service which is a private enterprise.  Details are available from the secretary.

Ons skool verskaf nasorgfasiliteite vir alle leerders.  ‘n Addisionele fooi is hiervoor betaalbaar aangesien dit ‘n private onderneming is.  Inligting in dié verband is by die sekretaresse beskikbaar.